Current Status
Not Enrolled
Price
986.000 VNĐ
Get Started

Kiểm thử phần mềm là một công đoạn rất quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Trong thời đại của nền cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công việc kiểm thử này cũng đã và đang được tự động hóa rất nhanh chóng. Vì tự động hóa giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức khi kiểm thử phần mềm.

Khóa học Automation Test được thiết kế hướng đến đối tượng là các kiểm thử viên thủ công (Manual Tester) đã có kinh nghiệm trong kiểm thử thủ công, muốn trang bị các kỹ năng giúp tự động hóa công việc kiểm thử bằng các công cụ Selenium, Cucumber, Ruby qua đó ứng dụng vào công việc trong các mô hình phát triển phần mềm Agile. Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về kiểm thử phần mềm tự động (Automation Testing). Học viên sẽ có nền tảng vững chắc trong kiểm thử tự động với Selenium Automation sử dụng ngôn ngữ lập trình Python thông qua giải quyết những bài tập giả lập tình huống thực tế và học tập kinh nghiệm testing từ các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.

Course Content

Expand All
Giới thiệu khoá học
Tìm hiểu về Automation Test
Tìm hiểu về Selenium
Cài đặt môi trường Test và các thư viện hỗ trợ
Các loại Selector trong Automation Test
Tìm hiểu và thực hành bộ API của Selenium Webdriver
1 of 2